엠텍정보 - FAQ

Hỗ trợ khách hàng

Đó là một Mtech-Info tạo ra giá trị đi theo hướng tương lai


본문 및 주요 콘텐츠

  Search document
    

  3

  Không có trình điều khiển sản phẩm
  Tất cả sản phẩm đều có chương trình phục hồi hệ thốngKhi khởi động, nhấn F5 để phục hồi.  Trong trường hợp không phục hồi được chương ...

  2

  Không có sản phẩm WINDOWS 10 32Bit?
  Tất cả sản phẩm đều được gắn sản phẩm Windown 10 64bit rồi mới xuất xưởng. Có thể cài đặt 32bit bằng cách update Windows rồi cài đặt trình điều khi...

  1

  Liệu có thể cài được WINDOWS 7 không?
  Có thể cài đặt nhưng không nên. Vì không thể nhận được hỗ trợ kỹ thuật và còn lo lắng về giảm hiệu suất.

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -


  하단메뉴 및 주소,연락처 안내