엠텍정보 -


본문 및 주요 콘텐츠

Giới thiệu công ty

Để mình giới thiệu nhé công ty cổ phần Mtech-Info

more

Download Driver

Giao dịch từng sản phẩm như desktop, monitor

more

Hỗ trợ từ xa

Tụi mình sẽ vừa xem máy tính vừa giải quyết vấn đề với khách hàng

more

Catalogue

Các bạn có thể tải về catalogue Mtech-Info

more

giới thiệu sản phẩm

Đó là một sản phẩm Mtech-Info tạo ra giá trị đi theo hướng tương lai
DESKTOP
DESKTOP PC

Kết nối có tính năng mạnh mẽ và
thiết kế sáng suốt

quan sát kỹ
DESKTOP
Máy tính tách mạng

Thiết kế rõ ràng và
tính năng mạnh mẽ hơn

quan sát kỹ
MONITOR
MONITOR

Tốc độ đáp trả nhanh, chất lượng hình
ảnh rõ nét, thiết kế mỏng

quan sát kỹ

công ty cổ phần Mtech-Info
trung tâm khách hàng

1644.8549

thời gian tư vấn : AM 09:00 ~ PM 06:00 (thời gian ăn trưa PM 12:00 ~ PM 01:00)

ngày lễ và chủ nhật là ngày nghỉ


하단메뉴 및 주소,연락처 안내